Atrakcje Turystyczne

Międzynarodowy Ośrodek Integracji Młodzieży „Pilica” Polska YMCA Kurnędz

Sulejowski Park Krajobrazowy

Sulejowski Park Narodowy

Sulejowski Park Krajobrazowy powstał w 1994 roku. Wraz z Przedborskim Parkiem Krajobrazowym i Spalskim Parkiem Krajobrazowym tworzą Zespół Parków Nadpilicznych. Sulejowski Park Krajobrazowy (SPK) obejmuje fragment rzeki Pilicy, Zbiornik Sulejowski oraz najbardziej cenne przyrodniczo tereny przyległe. Park obejmuje tereny gmin: Aleksandrów, Łęki Szlacheckie, Mniszków, Przedbórz, Ręczno, Rozprza, Sławno, Sulejów, Tomaszów Mazowiecki, Wolbórz oraz tereny miast: Piotrków Trybunalski, Sulejów i Tomaszów Mazowiecki.

Klasztor Cystersów w Sulejowie

Klasztor Cystersów w Sulejowie

W XIII w. Sulejów był należącą do Cystersów osadą targową przy przeprawie przez Pilicę, gdzie pobierano cło wodne. Według podań nazwę swą zawdzięcza rycerzowi Sulisławowi, który miał tu swoją ojcowiznę w XI w. Tutaj na Pilicy, stanowiącej punkt graniczny między Wielkopolską a Małopolską, pobierano cło przewozowe. Tu przebiegały ważne drogi handlowe z Torunia do Krakowa oraz z Kazimierza nad Wisłą do Piotrkowa i Kalisza. Były to główne drogi handlowe za panowania Piastów. Pierwsza droga handlowa znajdowała się obok Opactwa, tu odbywała się przeprawa przez rzekę.

Ruiny Zamku w Chęcinach

Ruiny Zamku w Chęcinach

Zamek królewski z przełomu XIII i XIV wieku, górujący nad miejscowością Chęciny, w województwie świętokrzyskim pod Kielcami. Zamek wzniesiony na splantowanej grzędzie, zbudowany z kamienia. Pierwotny zamek powstał na planie nieregularnego wieloboku wykorzystując walory obronne wzgórza wznoszącego się na wysokość 360 m n.p.m. W czasach funkcjonowania zamku, wzgórze zamkowe oraz pobliski teren były regularnie karczowane z wysokopiennej roślinności w tym głównie z drzew dla zachowania wysokiej widoczności i poprawy obronności.

Piotrków Trybunalski

Piotrków Trybunalski

Miasto położone w środkowej części Wyżyny Łódzkiej, na pograniczu historycznych dzielnic państwa polskiego, liczy obecnie 81 tysięcy mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 68 km.kw. Legenda przypisuje założenie miasta, żyjącemu w I połowie XII wieku, potężnemu możnowładcy polskiemu Piotrowi Duninowi zwanemu Włostowicem, który pokutując za czyn nierycerski, miał w Polsce wybudować 77 kościołów, w tym najstarszy kościół w Piotrkowie pod wezwaniem św. Jakuba.

Jaskinia Raj

Jaskinia Raj

Jest typową jaskinią krasową rozwiniętą w wapieniach. Choć niewielka, wyróżnia się wśród polskich jaskiń bogatą i dobrze zachowaną szatą naciekową. Należy do nielicznych w kraju jaskiń oświetlonych elektrycznie (oświetlenie światłowodowe) i udostępnionych do zwiedzania pod opieką przewodnika. Korytarze jaskini wytworzone zostały w wapieniach środkowego dewonu, które ok. 360 milionów lat temu powstały na dnie płytkiego morza.